Stress symptomen

Stress symptomen

Stress openbaart zich per persoon op verschillende manieren. Stress symptomen, kunnen in vier verschillende categorieën worden samengevat:

 • Lichaamlijke symptomen
 • Gedragssymptomen
 • Verstandelijke symptomen
 • Emotionele symptomen

Lichaamlijke symptomen

Stress begint meestal met lichaamlijke klachten, vooral omdat de spieren bij stress vaak gespannen zijn. Spieren krijgen hierdoor onvoldoende tijd om te herstellen en raken vermoeid. Veel voorkomende lichaamlijke symptomen zijn:

 1. Hoofdpijn
 2. Vastzittende schouders
 3. Pijnlijke schouders
 4. Hyperventilatie
 5. Stijve nek
 6. Knoop in de maag
 7. Hartkloppingen of een versnelde hartslag
 8. Tintelingen in de handen en/of voeten
 9. Rusteloosheid / niet stil kunnen zitten
 10. Vermoeidheid (zelfs tegelijkertijd met rusteloosheid)
 11. Slaapproblemen
 12. Klamme handen en/of voeten

Omdat stress zich bij iedereen anders uit, kunnen ook andere klachten optreden.

Gedragssymptomen

Gedragssymptomen worden vaak door degene die de stress ervaart niet opgemerkt, maar wel door de omgeving. Het is dus erg belangrijk goed te luisteren naar de omgeving.

 1. Snauwerig zijn
 2. Weinig kunnen hebben
 3. Verveeld zijn / nergens zin in hebben
 4. Bovenmatig kritisch zijn naar jezelf en/of anderen
 5. Niet kunnen concentreren op één ding
 6. Overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, roken
 7. Tics

Verstandelijke symptomen

Verstandelijke symptomen hangen nauw samen met de gedragssymptomen, maar zijn gevaarlijker. De verstandelijke symptomen. Wanneer stress eenmaal is ingetreden, nemen de verstandelijke gedachten het over en deze veroorzaken door het negatief denken of het negatieve zelfbeeld, alleen maar meer stress. De meest voorkomende verstandelijke symptomen:

 1. Negatieve gedachten
 2. Besluiteloosheid
 3. Problemen met concentratie
 4. Piekeren (ook in combinatie met 1)
 5. Vergeetachtig / slecht korte termijn geheugen
 6. Moeilijk prioriteiten kunnen stellen
 7. Uitstelgedrag vertonen

Emotionele symptomen

Ook de emotionele klachten hangen nauw samen met de verstandelijke en daarmee de gedragssymptomen. Een veel voorkomende klacht is prikkelbaarheid. Je kunt weinig hebben en dit heeft zijn weerslag op het concentratievermogen en je omgeving.

 1. Snel overstuur
 2. Prikkelbaar / weinig kunnen hebben
 3. Nerveus
 4. Snel huilen of emotioneel
 5. Gevoelloosheid of onbestemdheid
 6. Geen betekenis meer achter dingen zien
 7. Niet meer kunnen lachen
 8. Depressieve klachten
 9. Gevoel van angst
 10. Schuldgevoel
 11. Minder interesse in dingen

Wanneer bovenstaande signalen voor stress je herkenbaar voorkomen, ga dan een gesprek aan met je familie en/of vrienden en de huisarts. Deze kan je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog.