Stress waardoor kan het komen?

Hoe ontstaat stress?

Vooropgesteld, stress is onvermijdelijk, alleen kan de één veel beter met stress en druk omgaan dan de ander.
Een bepaalde mate van stress is gezond en veel mensen hebben deze lichte vorm van spanning nodig om te kunnen
presteren. Ze voelen zich er lekker bij en zijn productiever.

Stress is in principe een gezonde natuurlijke reactie. Het maakt je alert. Vooral bij dieren zien we nog duidelijk welk doel een stressreactie teweeg brengt. Wanneer een dier zich bedreigd voelt of hevig schrikt, krijgt het een stressreactie, welke hem alert maakt. Er komt cortisol, adrenaline en noradrenaline vrij. Het dier maakt nu de keus om te vluchten of te vechten en, na enige tijd keert de rust weer terug.

Bij mensen werkt dit natuurlijke mechanisme net zo en is lang niet verkeerd, wanneer het lichaam de kans krijgt om uiteindelijk weer tot rust te keren. Anders wordt het, wanneer een mens te lang blootgesteld wordt aan stress. Het lichaam is in dat geval constant blootgesteld aan spanning en, omdat het daar niet op gebouwd is, protesteert het in allerlei vervelende fysieke klachten die wij “Stress” noemen.

In principe zou het “overstressed” moeten heten. Stress in principe is niet slecht, zolang je er niet te lang aan bloot wordt gesteld.

Maar hoe ontstaat het nu. Dat is voor iedereen verschillend. Vaak wordt het stressgevoel veroorzaakt door negatieve prikkels en piekeren door bijvoorbeeld een langdurige hoge werkdruk (geen uitweg meer zien), wanhoop, woede, angst of een combinatie hiervan. Belangrijk om te beseffen, is dat deze factoren nauw samenhangen met je persoonlijkheid en dat daarom iedereen verschillend met stressfactoren om gaat.